TR - ENG

AMAÇ
Annelerin özgüvenini ve kendilerine olan saygılarını artırmak,
Anneler ve çocukları arasındaki eğitim seviyesini güncellemek,
Çocuklarının annelerine özenmelerini sağlamak,
Annelerin sosyal hayatta daha fazla yer almalarına yardımcı olmak,
Annelerin toplum gözünde saygınlığını arttırmak


ANNE ÜNİVERSİTESİ NEDİR?

Özellikle ülkemizde herkesin dilinde olan bir söz vardır. ‘Eğitim Ailede Başlar’ ama bu söz genellikle uygulamaya geçmez ve çocuklarımızın eğitiminde tamamen okulu sorumlu tutarız. Bu durum hem ebeveynlerin sorumluluğu üzerlerinden atmasına yardım eder hem de insan yetiştirme hususunda bir yetersizliğimiz varsa onun ortaya çıkmasını önler. Ancak yapılan araştırmalar göstermektedir ki eğitim hayatında da sosyal hayatta da başarılı olan çocukların eğitiminde anne oldukça önemli bir faktördür.
Hepimizin bildiği gibi ülkemizde anneler kutsal varlıklar olarak kabul edilmekte ve annelere  oldukça   fazla  saygı   gösterilmektedir. Ancak son  yıllarda  özellikle  aile içi şiddet vakaları yazılı ve görsel medyada fazlaca yer almaya başlamıştır. Önceki dönemlerde sadece eşler arasındaki aile içi şiddet vakaları yer alırken son yıllarda anne ve babasına şiddet uygulayan çocuklar veya küçük yaştaki çocuklara, bebeklere şiddet uygulayan ebeveynler medyada sıkça yer almaya başlamıştır.
Bizler anne vasfının son yıllarda böyle kötü şekilde anılmasından annelerimizi de kendimizi de sorumlu tutuyoruz. Annelerimiz ellerinden geldiği kadar kendilerini geliştirmek isteyecekler ve bizlerde onlara kendilerini geliştirebilecekleri, eğitim seviyelerini yükseltebilecekleri, çocuklarıyla doğru iletişim kurabilmeyi öğrenecekleri imkanlar sağlayacağız.
Anne Üniversitesi projesi ile amaçlanan annelerimize hak ettikleri saygınlıkları tekrar kazandırmak, özgüvenlerini yerine getirmek, zamanın şartlarına göre bilgilerini güncellemek, sadece birer çocuk yetiştirmediklerini aynı zamanda bir milletin de geleceğinde söz sahibi olduklarını hatırlatmak ve birer öğretmen sorumluluğunda kendilerini ve çocuklarını yetiştirmelerini sağlamaktır. Orta öğretim kurumlarından birinden mezun olmuş anneleri üniversite ortamı ile tanıştırmak.

Anne Üniversitesi 8 haftalık bir programdan oluşmaktadır. Programda özellikle annelerin kendilerini ve çocuklarını yetiştirmede ihtiyaç duydukları temel eğitimler ve bunların yanında ilgi alanlarına göre hobi edinebilecekleri alanlarda eğitimler verilecektir.